No Picture

Հաշվետվություն

02/07/2018 artik1s 0

Հատուկ կրթության ծրագրով մատուցված կրթական ծառայությունների նպատակով հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ (2018թ․ II եռամսյակ)։ Հանձնման ֊ ընդունման ակտ։

No Picture

Հայտարարություն

27/06/2018 artik1s 0

<<Արթիկի №1 հատուկ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտնում է I–IX դասարաններում սովորողների ընդունելություն: Դիմումները ներկայացնել ամեն օր 10.00-18.00:   Հասցեն՝ ք.Արթիկ, Սասունցի Դավիթ 1 Հեռ. 0244 5-28-31