No Picture

Հայտարարություն

Սեպտեմբերի 23, 2017 artik1s 0

Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի ՙԱրթիկի հ. 1 հատուկ դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ի հայոց լեզվի, երաժշտության, տեխնոլոգիայի (աղջիկների խումբ), գերմաներենի ուսուցչի թափուր տեղերի համար: Ուսուցչի պաշտոնի

No Picture

Հաշվետվություններ 2017թ․ I եռամսյակ

Ապրիլի 25, 2017 artik1s 0

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների դրամական միջոցների հոսքերի մասին ֊ էջ1 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների դրամական միջոցների հոսքերի մասին ֊ էջ2   Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների