No Picture

Հաշվետվություն

02/07/2018 artik1s 0

ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՅԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2018 թվական III եռամսյակ)  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

No Picture

Հայտարարություն

27/06/2018 artik1s 0

<<Արթիկի №1 հատուկ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտնում է I–IX դասարաններում սովորողների ընդունելություն: Դիմումները ներկայացնել ամեն օր 10.00-18.00:   Հասցեն՝ ք.Արթիկ, Սասունցի Դավիթ 1 Հեռ. 0244 5-28-31